Berichten

Zeeuwland, dé woningstichting

Zierikzee, 13-2-2023 Op bezoek bij een moderne woningverhuurder. Zeeuwland heeft als spreidingsgebied Schouwen-Duiveland en Walcheren. In totaal 6.000 woningen en 20 scholen c.q. dorpshuizen. Interessante en openhartig gesprek met de directeur gehad. Sámen met een afvaardiging van toekomstige Staten-leden van D66 Zeeland. Hoe pak je de Zeeuwse woningbouwtaakstelling op en vooral, waar bouw je dan…
Lees meer


2023-02-27 0

Waarvoor deze berichten?

In de aanloop naar de verkiezingen van Waterschap Scheldestromen houd ik je via deze berichten, op Instagram en op Linkedin bij over de dingen die ik meemaak. Dan krijg je een beeld van mijn inbreng als ik straks lid ben van de Algemene Vergadering van het waterschap. Uiteraard namens Water Natuurlijk!


2023-02-12 0

Video opnemen bij Goes Sas

Vandaag, vrijdag 10 februari, ga ik van huis om bij de Goese Sas met de collega’s van Water Natuurlijk een promovideo voor Water Natuurlijk op te nemen. Bij vertrek in Zeeuws-Vlaanderen is het mistig, als dat maar goed gaat. In de buurt van de Westerscheldetunnel is de zon behoorlijk aanwezig. Door de tunnel begint het…
Lees meer


2023-02-10 0

Ingezet voor MeerBomenNu

Meer Bomen Nu verplant elke winter overdadige zaailingen, slieten en stekken van kansarme naar kansrijke plekken bij boeren en burgers. Zo vergroenen ze Nederland sneller. Goed voor klimaat en biodiversiteit. Zaterdag 4 februari heb ik een handje meegeholpen. Water Natuurlijk en D66 hebben gezamenlijk enkele honderden stekken “buit gemaakt”.


2023-02-04 0

Op bezoek bij Bouwend Zeeland

Organisator van deze middag was Bouwend Nederland Afdeling Zeeland. Er werden zo’n 22 politici welkom geheten. Statenleden, kandidaat-Statenleden, kandidaat-Waterschapsleden, kandidaat-gedeputeerden en drie gedeputeerden wisten de weg naar de gemeente Terneuzen (Zaamslag) die woensdag goed te vinden. D66 Zeeland nodigde mij uit om mee te gaan. Een leerzame bijeenkomst waarin het bouwen van nieuwe woningen centraal…
Lees meer


2023-02-01 0

Onze Oosterschelde

Op de nieuwjaarsreceptie van D66 zag ik een presentatie van Idco Duijnhouwer. Hij maakt deel uit van de Kenniscommunity Oosterschelde. Op hun website staat dit Youtubefilmpje. Dat geeft in het kort weer waarmee we in Zeeland de komende decennia te maken krijgen. Mooi startpunt om een eigen beeld te vormen.


2023-01-12 0

Onze ploeg staat klaar!

Eindelijk! Er zijn door de leden van Water Natuurlijk een kandidaten voor de waterschapsverkiezingen gekozen. En vandaag, 16 december 2022, zijn we voor het eerst bij elkaar. Foto’s maken, eerste gesprekken over het programma, elkaar leren kennen en afsluiten met een werklunch. Al met al een leuke en leerzame happening.


2022-12-16 0