Watercafé Building with Nature

Watercafé Building with Nature

2023-02-27 Uncategorized 0

Middelburg, 23-2-2023 Eindelijk is het zover. Ons Watercafé gaat van start. Georganiseerd door PvdA geborgde Natuurfractie en Water Natuurlijk. Jim van Belzen en Tjeerd Bouma leggen uit wat dat is. aan de hand van een voorbeeld: wisselpolders. Achterliggende vraag is of we vanwege klimaatveranderingen door blijven gaan met dijken verhogen of dat we de natuur daarbij inschakelen. Wil je weten wat een wisselpolder is, klik dan even hier. Deze avond werd door bijna honderd mensen bezocht uit alle politieke hoeken. Bijzonder was de rustige maar indringende wijze waarop er werd gediscussieerd. Er was waardering en (gedeeltelijke) instemming met deze aanpak. En nee het kan niet overal, er zullen dijken verhoogd worden, maar de rijkdom die dit alternatief biedt hebben we hard nodig. Ik heb een pleidooi gehouden voor het betrekken van landschapsarchitecten en stedenbouwers bij dit type oplossingen. Op zichzelf staande wisselpolders bieden al meer mogelijkheden dan alleen een uitgesteld agrarisch gebruik. Een integraal ontwerp met positieve kansen voor iedereen biedt meer perspectief en zal eerder aanslaan dan alleen maar zo’n wisselpolder.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *